Rezervācija

Dienas doma

Tautas gudrība

Labākie strādnieki strādā vairāk par citiem un vairāk par citiem arī atpūšas

Jaunumi galerijās

Kontakti un atrašanās vieta

 Administrators: 

+371 22013509; +371 29462185

Administratori dežurē visu diennakti.

 Direktors: 

+371 28692048

 e-mail: silene@antaris.lv

GPS: 55.722808, 26.78449

Mūs izvēlās