Rezervācija

Dienas doma

Konfūcijs

Cieni katru cilvēku kā pats sevi. Izturies pret viņu tā, kā vēlies, lai izturētos pret tevīm - lūk, augstākā patiesība.

Jaunumi galerijās

Kontakti un atrašanās vieta

 Administrators: 

+371 22013509; +371 29462185

Administratori dežurē visu diennakti.

 Direktors: 

+371 28692048

 e-mail: silene@antaris.lv

GPS: 55.722808, 26.78449

Mūs izvēlās